Informacje dla przetwarzających

Specjalnie dla przetwarzających zestawiliśmy następujące tematy:

 

* Wytyczne przetwarzania i montażu dla NATUREL, NOVA, NOIR, Pro-Tec i COMPOSITE

* Właściwości produktowe tytan-cynku - dane, tolerancje, właściwości chemiczne i mechaniczno-technologiczne

* Informacje techniczne

Rodzaje powierzchnie

* Produkty

* Doradztwa techniczno-użytkowe uzyskają Państwo pod adresem e-mail aussendienst@nedzink.de lub prosimy zwrócić się telefonicznie pod 0208 857 980 do odpowiedniego przedstawiciela terenowego.