Datasheet NedZink NATUREL Pro-Tec

Walsblank titaanzink met beschermlaag aan de achterzijde

NedZink NATUREL Pro-Tec

      

Productbeschrijving

NedZink NATUREL Pro-Tec is door NedZink geproduceerd titaanzink volgens EN 988 met aan de achterzijde een beschermlaag voor toepassingen op zowel koud- als warmdakopbouw.

Voor de productie van NedZink NATUREL wordt er aan elektrolytisch zuiver zink, met een zuiverheid van min. 99,995 % Zn
(Z1 volgens EN 1179), kleine hoeveelheden van de legeringselementen koper, titaan en aluminium toegevoegd. De beschermlaag aan de achterzijde beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en aantasting door andere stoffen. De goede verwerkingseigenschappen van het walsblanke materiaal blijven behouden.

De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties van het basismateriaal zijn vastgelegd in een KOMO productcertificaat en het productcertificaat van Lloyd’s Register, LRIQS (Approval QIS 122). De gedefinieerde materiaaleigenschappen worden door een onafhankelijk en neutraal onderzoeksinstituut steekproefsgewijs getoetst. De productcertificering en het ISO certificaat 9001:2008 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink borgen een constant gelijkmatig hoog kwaliteitsniveau, voldoend aan eigen normen die ver uitgaan boven EN 988. De Pro-Tec beschermlaag aan de achterzijde voldoet aan diverse kwaliteitseisen gesteld in ‘EN 13523’ en ‘EN 4628’.

Transport en Opslag

NedZink-producten worden droog verpakt en verstuurd. Het advies is om titaanzink droog en belucht op te slaan. Hiermee wordt de kans op condensvorming vermeden.

Plaatsing

NedZink NATUREL Pro-Tec wordt met de walsblanke zijde naar buiten gemonteerd. Het mechanisch vervormen van zink wordt niet geadviseerd beneden een materiaaltemperatuur van 7°C.

Herkenbaarheid

Op alle producten wordt op de rugzijde een doorlopende stempel aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van EN 988 met de aanduidingen:
- NedZink NTZ
- De vermelding ‘titaanzink’ in 4 talen; Nederlands, Duits, Frans en Engels
- Productnorm EN 988
- De nominale dikte
- Chargenummer
- Productiejaar
- Logo's van KOMO en Lloyd’s Register

Voor bijkomende informatie over het leveringsprogramma en de verwerking van NedZink producten kunt u terecht op deze website.