NedZink NATUREL

Chemické složení

Požadavky na výrobek   Titanzinek NedZink         

 

Požadavky na výrobek

 

podle DIN EN 988

Zinek

Zn 99,995%

Zn 99,995%

Měď

Cu 0,08 - 0,17%

Cu 0,08 - 1,0%

Titan

Ti 0,07 - 0,12%

Ti 0,06 - 0,2%

Hliník

Al < 0,015%

Al < 0,015%

 

Tolerance rozměrů u standardních výrobků

Požadavky na výrobek   Titanzinek NedZink         

Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988

Tloušťka plechu a role

± 0,025 mm

± 0,03 mm

 

Šířka plechu a role

+ 2/-0 mm

+ 2/-0 mm

Délka plechu

+ 2/-0 mm

+ 10/-0 mm

 

Mechanicko-technologické vlastnosti

Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink

Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988

0,2% mez kluzu

min. 110 N/mm2

min. 110 N/mm2

Pevnost v tahu (Rm)

min. 150 N/mm2

min. 150 N/mm2

Tažnost (A50)

min 40%

min 40%

Tvrdost podle Vickerse

(HV 3)

min. 40

-

Zkouška na ohyb

 

1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D > 0,7

 

Žádné trhliny na hraně ohybu

Plastické protažení

max. 0,1%

max. 0,1%

Zakřivení

max. 1,5 mm/m

max. 1,5 mm/m

Rovinnost (výška zvlnění)

max. 2 mm

max. 2 mm

Nezávislá kontrola výrobku

6 xza rok

-

Záruka

10 let

-

Systém řízení kvality

DIN EN ISO 9001-2015

 

 

Fyzikální vlastnosti

Objemová hmotnost

7,2 g/cm3                                                  

Bod tání

420 °C

Rekrystalizační hranice

> 300 °C

Koeficient roztažnosti

0,022 mm/(mK)

 

Označení materiálu se provádí průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988 s uvedením výrobce, označení výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikační zkušebny Lloyd’s Register a KOMO (K7054).

Certifikace výrobku a certifikovaný systém řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2015 zaručují trvale vysokou úroveň kvality, která je v rozhodujících bodech výrazně lepší než požaduje DIN EN 988.

NedZink titanzinek se vyznačuje zvýšenou mezí průtažnosti a vynikající tvárností, je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouholetou životnost.

Kvalita

NÁŠ VÝROBEK: TITANZINEK

NedZink NATUREL je leskle válcovaný titanzinek podle DIN EN 988, jde o slitinu na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) s přesně určenými přísadami mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a maximálně přípustné tolerance rozměrů jsou stanoveny v našem certifikátu výrobků NedZink. Dodržování v něm uvedených definovaných vlastností materiálu kontroluje (6x za rok) nezávislá a neutrální zkušebna, Lloyd`s Register.

  • titanzinek podle DIN EN 988
  • stupeň čistoty Zn (Z1 podle DIN EN 1179)
  • Lloyd`s Register (Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems Approval-No. QIS 122)

Náš materiál označujeme průběžným a kontrolovatelným značením. To odpovídá ustanovení DIN EN 988: uvedení výrobce, označení výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikující zkušebny Lloyd’s Register a KOMO (K7054).

Na základě certifikace výrobku a certifikovaného systému řízení kvality (DIN EN ISO 9001:2015) je zaručuna trvale vysoká úroveň kvality, která jde v rozhodujících parametrech značně nad rámec požadavků DIN EN 988.

NedZink vyrábí titanzinek, který obstojí před nejvyššími požadavky na kvalitu: zvýšenou mezí průtažnosti a vynikající tvárností. Materiál je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouhou životnost.

 

Chemické složení
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
Zinek Zn 99,995 % Zn 99,995 %
Měď Cu 0,08 - 0,17 % Cu 0,08 - 1,0 %
Titan Ti 0,07 - 0,12 % Ti 0,06 - 0,2 %
Hliník Al ≤ 0,015 % Al ≤ 0,015 %
Tolerance rozměrů u standardních výrobků
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
Tloušťka plechu a role ± 0,025 mm ± 0,03 mm
Šířka plechu a role + 2/-0 mm + 2/-0 mm
Délka plechu + 2/-0 mm + 10/-0 mm
Mechanicko-technologické vlastnosti    
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
0,2% - mez kluzu min. 110 N/mm2 min. 100 N/mm2
Pevnost v tahu (Rm) min. 150 N/mm2 min. 150 N/mm2
Tažnost (A50) min. 40 % min. 35 %
Tvrdost podle Vickerse (HV 3) min. 40 -
Zkouška na ohyb

 

1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D ≥0,7x původní pevnost v tahu
Žádné trhliny na hraně ohybu
Plastické protažení ve zkoušce odolnosti proti tečení max. 0,1 % max. 0,1 %
Zakřivení max. 1,5 mm/m max. 1,5 mm/m
Rovinnost (výška zvlnění) max. 2 mm max. 2 mm
Nezávislá kontrola výrobku 6 x za rok -
Záruka 10 Let -
Systém řízení kvality: DIN EN ISO 9001:2015    
Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost 7,2 g/cm3  
Bod tání 420 °C  
Rekrystalizační hranice > 300 °C  
Koeficient roztažnosti 0,022 mm/(mK)  

 

 

Poznámky

 

 

 

Doprava a skladování:Výrobky NedZink se skladují a dopravují v suchých a větraných prostorách.

Označení materiálu: Všechny výrobky jsou opatřeny průběžným značením na rubové straně výrobků podle ustanovení normy DIN EN 988.

NedZink NOVA a NedZink NOIR se navíjejí pohledovou stranou směrem dovnitř, rubová strana je označena průběžným značením. Při montáži je nutné zohlednit příslušný směr válcování, který je označený šipkou na rubové straně.

Pro další informace o programu dodávek a zpracování výrobků NedZink navštivte naše internetové stránky www.nedzink.dea www.nedzink.com.