Investice ve výši 20 milionů EUR ve společnosti NedZink

ElvalHalcor a Koramic spojují své síly ve společnosti NedZink

Koramic a ElvalHalcor podepsaly smlouvu o společném podniku, kde společnost ElvalHalcor získá 50% podíl ve společnosti NedZink BV, Budel, Nizozemsko prostřednictvím navýšení kapitálu. Před vstupem společnosti ElvalHalcor do společnosti, NedZink je 100% dceřinou společností belgické skupiny Koramic.

V rámci tohoto společného podniku podnikne společnost NedZink významný investiční program v rozsahu cca. 20 miliónů EUR směřuje k přeměně továrny Budel-Dorplein na nejmodernější, energeticky efektivní a udržitelnou výrobní oblast. Budou instalovány nové stroje a budou provedeny úpravy infrastruktury i budov. Nový společný podnik bude mít nizozemské vedení.

Společnost ElvenHalcor a Koramic se spojují s 50% na 50% a společnost NedZink bude nadále působit jako plně nezávislá společnost pod vedením svého řídícího týmu a nová struktura akcionářů nebude mít vliv na obchodní strategii společnosti.

Společný podnik umožní společnosti ElvalHalcor vrátit se do výroby válcovaného titanu zinku poté, co společnost nedávno ukončila tuto činnost v bulharském výrobním závodě SofiaMed, aby umožnila růstové příležitosti v oblasti výroby mědi. Vstupem do výroby válcovaného titanu zinku může společnost ElvalHalcor svým zákazníkům nabídnout celý výrobní program z neželezných kovů.

Pan Huib van Dooren, výkonný ředitel společnosti NedZink BV, uvádí: "Jsem velmi rád, že týden před odchodem do důchodu jsme dosáhly dohody, která se stává jedním z mých největších úspěchů pro společnost. NedZink realizací ambiciózního investičního plánu, bude dále posilovat pozici společnosti NedZink jako předního výrobce válcovaného titanu zinku. Kromě současné podpory ze strany současného akcionáře společnosti Koramic, bude moci společnost NedZink nyní těžit z podpory a odborných znalostí silného mezinárodního a průmyslového akcionáře. Jsem obzvláště potěšen, že společnost budu předávát za těchto příznivých podmínek  mému nástupci novému generálnímu řediteli společnosti NedZink panu Egbert Boerrigter. "

Investice do nového společného podniku budou zahájeny v prvním čtvrtletí roku 2018 a budou dokončeny do konce roku 2019. Investiční plan nebude mít žádný vliv na současný výrobní proces firmy NedZink.

* * *

Koramic je soukromá společnost, která byla původně založena v roce 1883. Sídlo společnosti je v belgickém Kortrijku. Koramic vyvíjí činnost v různých oblastech průmyslu, nemovitostí a soukromého kapitálu.

V roce 2016 společnost Koramic dosáhla konsolidovaného obratu zhruba 650 milionů EUR s 6 000 zaměstnanci v 15 zemích. Konsolidovaný kapitál na konci roku 2016 činil přibližně 430 milionů EUR.

* * *

ElvalHalcor S.A. je přední světový výrobce průmyslových výrobků z hliníku a mědi se sídlem v Aténách v Řecku, který je kótován na burze cenných papírů. Hlavním akcionářem společnosti ElvalHalcor je společnost Viohalco S.A. se sídlem v Bruselu, která je kótována na bruselské burze Euronext a aténské burze cenných papírů.

Viohalco S.A. je belgická holdingová společnost vedoucích společností zabývajících se zpracováním kovů v Evropě. Dceřiné společnosti Viohalco se zaměřují na technologický pokrok a výzkum a vývoj a specializují se na výrobu hliníkových, měděných, ocelových polotovarů.